Alrek

Fremdrift og nabokontakt

10 april

Arbeid i neste uke

avatar

Jann Even Longva

E-post

Hei alle naboer,

Neste uke vil det være begrenset med aktivitet på Alrek.

Montasje av tårnkran samt riving av likeretterbygget.

Kontaktperson på prosjektet er:

Mandag: Atle Skoge,  982 10 132

Tirsdag: Jann Even Longva, 466 20 448

Onsdag kan begge nås hvis det skulle være noe.

 

Hilsen oss på Alrek 🙂

10 februar

Uke 7

avatar

Jann Even Longva

E-post

Hei!

I uke 7 skjer det litt av hvert som vil være både synlig og merkes for naboer og skuelystne 🙂

Tårnkran monteres, forventes ferdig i slutten av uken. Så det vil være en del transport av kranutstyr i begynnelsen av uken.

I tillegg har vi startet opp med spunting i sør mot NOB. Ber alle om å være påpasselig og bremse farten inn og ut av parkeringskjeller/hovedinngang til NOB. Veien er smalnet litt inn og det er mye trafikk, både gående og bilister.

Vis hensyn til hverandre 🙂

Ha en flott uke! 🙂

18 januar

Gode HMS-tiltak

avatar

Jann Even Longva

E-post

Nytt år og nye blogg-innlegg.

Tenkte å begynne det første innlegget i 2019 med fokus på HMS.

Godt arbeidslys er viktig både der vi skal produsere og gangveier. Et godt tiltak på ALrek er innkjøp og montering av LED-lyslenker på 25m trommel (som å kan skjøtes sammen til lengre lenker). Robust, godt lys og enkel og montere.

Lyset vil bli brukt flittig fremover for å øke trivsel, produksjon og ikke minst – sikkerheten!

Her er lyslenken montert på rekkverk på toppen av kulverten.

 

LED-lys som arbeidslys

 

Bilde under viser planert grunn, klart for armering og støping av bunnplate for kulvert. Tett på har vi en høy og bratt fjellskrent som vi har sprengt ut tidligere i høst. Faren med steinsprang og nedfall er en risiko vi ikke ønsker når vi skal jobbe med kulverten. Løsningen er montering av not.

 

Med det så ønsker vi alle en trygg og fin helg!

Alrek Helseklynge

18 desember

Hektisk før jul

avatar

Jann Even Longva

E-post

Vi nærmer oss juleferie på Alrek Helseklynge.

Tirsdag støpte vi første 30m med bunnplate for ny kulverten, totalt 80m3!

Onsdag og torsdag kommer Con-Form veggelementer og torsdag og fredag monteres dem!

Fredag har jeg bestilt kake til kl. 12-3 så de av dere som ønsker en tur innom brakkeriggen (!) får kanskje et stykke før julefreden senker seg.

Ingen jobbing i romjulen på oss, da stenger vi ned å tar en velfortjent juleferie.

 

30 november

ukene går fort!

avatar

Jann Even Longva

E-post

Hei alle,

Plutselig er det gått over en uke siden forrige innlegg. Hektiske dager for Team Alrek betyr at det skjer mye! 🙂

På selve tomten er det uttgraving av masser og sprengning som vil være hovedaktiviteten frem til jul. Fra neste uke av vil vi så smått begynne med kulvertarbeid også, armering, forskaling og betongarbeid. Første kubikk med betong er sagt i uke 50! Vi gleder oss!

I februar begynner vi med betongarbeider for selve bygget, da vil det også synes bedre. Vi jobber i disse dager med å lande plassering og type tårnkraner, se vedlagt bilde under; tøft?

I januar vil vi føre inn fjernvarmen til bygget fra Årstadveien, planleggingen og kartleggingen er allerede godt i gang, se bilde av rør og ledninger som ligger under fortauet der vi går;

Til neste innlegg lover jeg å komme med litt bilder fra dem som lager grunnlaget som gjør at vi kan bygge Alrek, prosjekteringsgruppen er ikke glemt 🙂

God helg!

9 november

Sprengningsarbeid starter opp i neste uke

avatar

Jann Even Longva

E-post

Varsel vedrørende sprengningsarbeid Alrek Helseklynge

Mandag 12.11.2018 vil det bli oppstart av sprengningsarbeid i Årstadveien 17. Arbeidene vil pågå frem til ca. Mars 2019.

Sprengning vil forekomme i tidsrommet mellom kl 0800 – 1600.

Sprengningen vil bli varslet med sirene, korte støt i ca. 60 Sekund før/ under sprengning, etterfulgt med 1 langt støt for fare over.

 

Det vil være synlig mannskap på poster under sprengningen, disse vil sørge for at ingen oppholder seg innenfor sprengningssonen.

Under vises posteplan:

 

Med ønske om en god helg fra Alrek! 🙂

 

 

 

 

 

 

6 november

kulvert og spunting

avatar

Jann Even Longva

E-post

En flott novemberdag på Alrek 🙂

Spunten er i avslutningen langs Årstadveien.

Vvi hadde befaring angående By-pass løsningen i dag. Når jeg tar bilde fra her i neste uke så håper vi at kulverten er revet 🙂

6 november

Sprengning nærmer seg!

avatar

Jann Even Longva

E-post

Hei alle,

Grunnentreprenør er godt i gang med avgraving i nord og fjell er begynt å komme til syne flere plasser.

Borerigg kom på tomten etter lunsj i dag, starter og bore i morgen. Første salve er planlagt mandag i neste uke. Naboer vil bli informert om dette.

 

 

Ha en fin tirsdag!

1 november

Aktiviteten øker!

avatar

Jann Even Longva

E-post

Dere som har vært på byggeplass siste dagene har sett at det skjer mye for tiden, og det er gledelig!

Norsk Saneringservice er i innspurten på rivejobben, vi håper at kjelleren er revet og bortkjørt i slutten av neste uke. Da gjenstår kun kulvert som vi håper å kunne rive i uke 46.Spunting langs Årstadveien er ferdig og rørene er støpt med betong. Vi begynner å grave oss ned til kulverten og planlegger oppstart betongarbeid i uke 48. Grunnentreprenør øker maskinparker med en 55T før helgen og borerigg i midten av neste uke. Sprengning er planlagt å starte i uke 46, det kan hende vi begynne allerede i slutten av neste uke. Dette vil bli informert om i god tid hvis det blir tilfelle.

Helgearbeid:

Det vil pågå boring i spuntvegg på lørdag. Naboer er varslet med informasjon i postkassene.

Bilde under viser gravemaskin som holder på å gjøre seg ferdig i kjelleren på nordsiden av kulvert. Bak viser rigg for spunting langs Årstadveien.

26 oktober

Status uke 43

avatar

Jann Even Longva

E-post

Hei alle!

Da er vi i gang med bloggen her på Alrek! Mye har skjedd, vi har gjennomført optimaliseringsfasen, signert ny tilleggsavtale med UiB og er godt i gang med detaljprosjekteringen. I tillegg nærmer vi oss slutten på rivearbeidet, se vedlagt bilder. Her har vi støtt på mange utfordringer som vi sammen – UE, Skanska og UiB,  har løst på en trygg og effektiv måte!

Fremdrift:

Spunting langs Årstadveien pågår for fullt. I neste uke kommer Sprengningsteknikk inn og begynner masseutskifting nord i tomten.  Vi river også kjelleren og kjører ut rivemassene.

Fra neste uke blir det derfor en del mer inn- og utkjøring fra prosjektet.

Plassering av brakkerigg er besluttet og godkjent i området foran Nye Odontologibygget, montasjen vil pågå i uke 45-46, innflyttingsklar midten av uke 47, vi gleder oss til det!

 

Bilder:

Hilsen Team Alrek avd. Kanalveien 🙂

God helg:)