Alrek

Fremdrift og nabokontakt

9 november

Sprengningsarbeid starter opp i neste uke

avatar

Jann Even Longva

E-post

Varsel vedrørende sprengningsarbeid Alrek Helseklynge

Mandag 12.11.2018 vil det bli oppstart av sprengningsarbeid i Årstadveien 17. Arbeidene vil pågå frem til ca. Mars 2019.

Sprengning vil forekomme i tidsrommet mellom kl 0800 – 1600.

Sprengningen vil bli varslet med sirene, korte støt i ca. 60 Sekund før/ under sprengning, etterfulgt med 1 langt støt for fare over.

 

Det vil være synlig mannskap på poster under sprengningen, disse vil sørge for at ingen oppholder seg innenfor sprengningssonen.

Under vises posteplan:

 

Med ønske om en god helg fra Alrek! 🙂

 

 

 

 

 

 

6 november

kulvert og spunting

avatar

Jann Even Longva

E-post

En flott novemberdag på Alrek 🙂

Spunten er i avslutningen langs Årstadveien.

Vvi hadde befaring angående By-pass løsningen i dag. Når jeg tar bilde fra her i neste uke så håper vi at kulverten er revet 🙂

6 november

Sprengning nærmer seg!

avatar

Jann Even Longva

E-post

Hei alle,

Grunnentreprenør er godt i gang med avgraving i nord og fjell er begynt å komme til syne flere plasser.

Borerigg kom på tomten etter lunsj i dag, starter og bore i morgen. Første salve er planlagt mandag i neste uke. Naboer vil bli informert om dette.

 

 

Ha en fin tirsdag!

1 november

Aktiviteten øker!

avatar

Jann Even Longva

E-post

Dere som har vært på byggeplass siste dagene har sett at det skjer mye for tiden, og det er gledelig!

Norsk Saneringservice er i innspurten på rivejobben, vi håper at kjelleren er revet og bortkjørt i slutten av neste uke. Da gjenstår kun kulvert som vi håper å kunne rive i uke 46.Spunting langs Årstadveien er ferdig og rørene er støpt med betong. Vi begynner å grave oss ned til kulverten og planlegger oppstart betongarbeid i uke 48. Grunnentreprenør øker maskinparker med en 55T før helgen og borerigg i midten av neste uke. Sprengning er planlagt å starte i uke 46, det kan hende vi begynne allerede i slutten av neste uke. Dette vil bli informert om i god tid hvis det blir tilfelle.

Helgearbeid:

Det vil pågå boring i spuntvegg på lørdag. Naboer er varslet med informasjon i postkassene.

Bilde under viser gravemaskin som holder på å gjøre seg ferdig i kjelleren på nordsiden av kulvert. Bak viser rigg for spunting langs Årstadveien.

26 oktober

Status uke 43

avatar

Jann Even Longva

E-post

Hei alle!

Da er vi i gang med bloggen her på Alrek! Mye har skjedd, vi har gjennomført optimaliseringsfasen, signert ny tilleggsavtale med UiB og er godt i gang med detaljprosjekteringen. I tillegg nærmer vi oss slutten på rivearbeidet, se vedlagt bilder. Her har vi støtt på mange utfordringer som vi sammen – UE, Skanska og UiB,  har løst på en trygg og effektiv måte!

Fremdrift:

Spunting langs Årstadveien pågår for fullt. I neste uke kommer Sprengningsteknikk inn og begynner masseutskifting nord i tomten.  Vi river også kjelleren og kjører ut rivemassene.

Fra neste uke blir det derfor en del mer inn- og utkjøring fra prosjektet.

Plassering av brakkerigg er besluttet og godkjent i området foran Nye Odontologibygget, montasjen vil pågå i uke 45-46, innflyttingsklar midten av uke 47, vi gleder oss til det!

 

Bilder:

Hilsen Team Alrek avd. Kanalveien 🙂

God helg:)